Historiek


horizontal rule

horizontal rule


Tony SpapensToen Tony Spapens in 1952, met net een bakkersopleiding in Zwitserland achter de rug, op zoek was naar een job, kreeg hij (in afwachting) de mogelijkheid om een handels- zaak in vleeswaren over te nemen op de 'Place de la Digue' te Charleroi. Deze stap naar een compleet andere branche kwam niet geheel onverwacht, gezien deze zaak werd gerund door een kennis van zijn vader, die als vleeswarenfabrikant actief was aan de slachthuizen te Anderlecht. 'Vleeswaren Spapens' was geboren.

Na een rampzalige start en jaren van nachtelijk geploeter in weer en wind, kwam (net op tijd) het voorstel van enkele collega's om te verhuizen naar de leegstaande gebouwen te Marcinelle. Met Tony als medeoprichter werd aldus de Marché Vespéral gesticht. Tijdens het wisselend succes in die periode, werd door gezondheidsproblemen van zijn trouwe gezel 'Jefke' onverwachts zijn zoon Kees reeds op zijn vijftiende in de zaak opgenomen. In 1978 kwam ook zijn vijfde telg Juul, de zaak versterken. De groei van de firma was eigenlijk niet meer te stoppen en de verhuis naar een ruimere locatie werd een feit.

In 1982 besliste Tony Spapens tenslotte om de verantwoordelijkheid over te dragen aan Kees en Juul, die deze kans met beide handen grepen. Tony zal echter - tot zijn afscheid in '99 - steeds zijn hart en zijn onuitputtelijke energie aan zijn 'levenswerk' wijden. De nieuwe krachten en nieuwe ideeën leidden trouwens al snel tot een nieuwe uitbreiding, èn de komst van zus Mia. De succesvolle opgang was enkele jaren even niet te stuiten !
De trend in de sector volgend, en op vraag van onze klanten, werd de grote stap gezet naar opname van een kaasassortiment, en werd andermaal uitgekeken naar een nieuwe en ruimere winkel, die later de basis zou zijn van onze huidige installaties.

Na enkele assortiments- en materiële uitbreidingen, waarbij de ingrijpendste vernieuwing in 1992 werd opgedrongen door een brand, werd in 1999, door de steeds strengere richtlijnen inzake hygiëne, gezondheid en werkomgeving, de grootste stap gezet tot realisatie van de huidige gebouwen. Door daarbij al deze overheids- en EU-normen te respecteren, hebben we vandaag een zekere voorsprong kunnen opbouwen op structureel en materieel vlak.

De correcte aanpak en het blijvend streven naar kwaliteit en service, waarvan de oprichting van de Fine d'Or Group een goed voorbeeld is, bracht de firma tot de huidige marktsterke situatie, waarbij echter het familiale en klantvriendelijke karakter steeds werd gerespecteerd.

2002 is opnieuw een schakeljaar. Juul Spapens beslist na 24 jaar dienst uit de firma te stappen om een wat rustiger leven te leiden. De opvolging voor de komende jaren is alvast verzekerd door de komst van Kees’ dochter Katleen Spapens en schoonzoon Bart Segers. Met deze vernieuwing moeten we ervoor zorgen dat de firma zijn marktpositie verder kan verstevigen en uitbreiden. In 2002 wordt ook de 50ste verjaardag van de firma gevierd. Dit gaat uiteraard gepaard met een aantal leuke promoties en festiviteiten.

Begin 2004 komt Juul komt terug om zich toe te leggen op het artikelbeheer en marketing.
Walter Blancke wordt aangetrokken voor de algemene organisatie.

In 2007 en 2009 verlaten resp. Katleen en Mia de firma, maar zoon Koen en dochter Veerle komen de familietraditie verder garanderen.  Annie en Veerle nemen daarop de administratieve verantwoordelijkheid op zich, Koen richt zich meer op de commerciële zaken.  In 2010 laat 'bompa' Kees de zaak definitief over aan Veerle en Koen

Met een goed gestructureerde en ordelijke firma, en in een aangename sfeer binnen- en buitenshuis blijven we aldus streven naar perfectie.

Wordt vervolgd…

 


klik op de foto
 om te vergroten.


info@spapens.be

horizontal rule